Seřízení plastových oken a dveří

Při montáži plastových oken je vše pečlivě seřízeno a nastaveno. V případě novostaveb je většinou třeba ještě po 2 – 3 měsících okna seřídit znovu. Stavba si sedá a někde se mohou objevit problémy s doléháním okna nebo drhnutím při otvírání nebo zavírání.

Stavební firmy vás na to při montáži většinou upozorní a okna také přijedou po stanovené době překontrolovat. Pokud se tak nestane, v případě problémů s okny firmu kontaktujte a v rámci záruky si je nechte seřídit.

Pokud se již na vaše okna záruka nevztahuje nebo z jiných důvodů si chcete seřídit okna sami, postupujte podle následujícího návodu.

  • zjistěte výrobce kování vašich oken
  • pozorně si prostudujte návod
  • veškeré úpravy si pamatujte nebo zapisujte
  • vhodným povolením nebo dotažením okno seřiďte
  • nedaří-li se, vraťte nastavení do původního stavu a zavolejte odborníky

Zjištění výrobce kování

Výrobce kování zjistíte po otevření okna na kovovém rámu. Pozorně se podívejte odshora dolů a v některé části naleznete název nebo logo výrobce kování. V České republice je to většinou kování MACO nebo kování ROTO. Setkat se můžete i s německým systémem kování OGRO nebo slovenským kováním SIEGENIA.

Prostudujte si návod výrobce

Výrobci jednotlivých systémů kování poskytují návod pro montáž, seřízení a údržbu kování. Na internetu si najděte stránky výrobce vašeho kování a zkuste najít návod pro seřízení. Nemusí být vždy k dispozici, výrobce jej z pochopitelných důvodů může poskytovat pouze stavebním firmám a distributorům.

Úpravy si pamatujte nebo zapisujte

Pokud začnete s oknem manipulovat, dobře si poznamenejte jednotlivé změny nastavení. Poznačte si směr otáčení a počet otáček jednotlivými šrouby. Pokud se vám podaří okno ještě více rozladit, můžete jej uvést zpět do původního stavu a seřízení případně opakovat jiným způsobem.

V případě seřizování plastových dveří je velmi pravděpodobné, že bude potřebovat stejným způsobem jako u oken. Pokud je u dveří jiný systém kování, tak postupujte opět podle návodu.

V případě neúspěchu se obraťte na odborníky

Pokud se seřízení plastových oken nepodařilo, kontaktujte dodavatele plastových oken a nechte si seřízení oken udělat od nich. Vyškolení technici jsou odborně proškoleni a mají se seřizováním mnohem větší zkušenosti.

Je možné, že stavba zapracovala natolik, že seřizovací šrouby dosáhno svých limitů. V tom případě je potřeba kontaktovat odborného technika, který zařídí přenastavení oken, aby s nimi bylo možné opět manipulovat a seřizovat je podle návodu.