Návod k obsluze plastových oken

Konkrétní návod k obsluze najdete na stránkách výrobce plastových oken nebo systému kování. Následující informace jsou obecného charakteru a vztahují se na většinu plastových oken, které najdete v České republice.

Ovládání plastových oken

Většina plastových oken je ovládatelná jednou kličkou otvíravě-sklopným systémem. Ve spodní poloze je okno zcela prodyšně uzavřeno. Při pootočení o 90 stupňů směrem k pantům jej uvedete do polohy otevřené a můžete okno klasickým způsobem otevřít.

Pokud s otáčením kliky pokračujete o dalších 45 stupňů, dostanete se do místa, kdy je okno v režimu mikroventilace. Mezi oknem a rámem je mezera o velikosti v řádech maximálně několika milimetrů. Okno je prodyšně uzavřeno, nehrozí riziko rosení oken nebo jejich pokrytí plísní.

Při pootočení kliky o plných 180 stupňů je možné celé okenní křídlo vyklopit na delší větrání. V tomto režimu nehrozí samovolné uzavření okna.

Bezpečná obsluha oken

Pokud chcete zachovat dlouhou životnost a bezpečnou obsluhu plastových oken, dodržujte následující rady:

Napřidávat váhu na otevřené okno

Nevystavujte otevřené okenní křídlo zatížení.

Příliš okno neotvírat

Nesnažte se otvírat okno za okraj okenního otvoru.

Neblokovat zavírání okna předměty

Nepokládejte žádné předměty do otevřeného okna mezi okenní křídlo a rám.

Okna v dosahu dětí je možné zajistit pojistkou proti otevření nebo přidat zamykatelnou kliku.

Nenechávejte otevřené okno v průvanu nebo silném větru.

Při zavírání držte okno vždy za kliku, držení v jiném místě okna může způsobit zranění.