Pravidelná údržba plastových oken

Modré okno v bílém dřevěném domě

Pravidelné čištění a umývání

Nejčastější úkon spojený s pravidelnou údržbou je omytí oken běžným saponátovým prostředkem.

Pro čištění NEPOUŽÍVEJTE abrazivní materiály (písky a podobně) ani organická rozpouštědla (která mohou narušit až zničit strukturu výrobku).

Nezapomínejte promazat kování

V pravidelných intervalech (nejlépe 1× ročně) je vhodné namazat kování na patřičných místech.

Zachováte lehký chod chování a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením.

Nebojte přitáhnout šrouby

U jednotlivých vrutů navíc kontrolujte jejich upevnění a v případě uvolnění či odlomení je buď utáhněte, nebo nechte vyměnit.

V případě problémů nezapomínejte na seřízení oken nebo si osvěžit návod k obsluze.