Problém rosení oken

Detail oroseného okna

Větší teplotní rozdíly

V případě rozdílných teplot venku a uvnitř se může vytvářet na oknech vodní kondenzát – jev zvaný rosení oken. To samo o sobě není na škodu, pokud jde jen o přechodný stav během rychlého větrání.

Když ale dochází k pravidelnému rosení okna, může docházet ke vzniku plísní.

Nadměrné množství vodní páry

Je-li v místnosti větší množství vodních par (například při sušení prádla nebo vaření) a venkovní teploty dostatečně ochladí plastové okno i zevnitř, může docházet k vytváření kondenzátů.

Vzduch u okna sníží svou teplotu a ztratí schopnost absorbovat větší množství vodních par, voda nakonec ulpí na okně.

Rosení lze předcházet použitím kvalitního zasklení okna, které má nízkou prostupnost tepla (a chladu dovnitř).

Může jít o špatnou instalaci

Když se rosení okna objevuje i během pravidelného větrání, může také jít o špatně instalovaná plastová okna. Jsou-li okna umístěna ke vnější straně obvodové zdi bez předchozího zateplení.

Rám okna je nadmerně ochlazován únikem tepla přes zdivo a dochází k nadměrnému rosení.